Handbola noteikumi

Starptautiskie handbola spēles noteikumi angļu valodā pieejami šeit.
Starptautiskie handbola spēles noteikumu latviešu valodā pieejami šeit.
Starptautisko handbola noteikumu izmaiņas (2016.) latviešu valodā pieejamas šeit


Spēles noteikumi ir izstrādāti saīsinātā formā, lai sniegtu vienkāršāku priekšstatu par handbolu arī tiem cilvēkiem, kuri ar to nav saistīti ikdienā.

Izstrādāja: LSPA Dr.paed. Renārs Līcis


NOTEIKUMS NR.1

Spēles laukums

1:1 Spēles laukums ir 40 m garš un 20 m plats četrstūris, kurš ietver sevī divus vārtu laukumus un spēles zonu. Laukumu norobežo malās – sānu līnijas, bet laukuma galos – vārtu līnijas (starp vārtu stabiem) un gala līnijas. Apkārt laukumam jābūt drošības zonām – 1 m no sānu līnijas un 2 m aiz laukuma gala līnijas.

1:2 Vārti ir novietoti katrā laukuma galā, vidū, aiz gala līnijas. Vārtu izmēri handbolā ir 2 m augstumā un 3 m platumā. Tiem jābūt stingri piestiprinātiem pie grīdas vai sienas. Vārtu stabiem un pārliktnim jābūt 8 cm platumā, un tiem ir jābūt nokrāsotiem divās atšķirīgās krāsās.

1:3 Visas līnijas pieder pie spēles laukuma. Tām ir jābūt 5 cm platumā, izņemot vārtu līniju, kas atrodas starp vārtu stabiem un ir 8 cm plata.

1:4 Priekšā abiem vārtiem atrodas vārtu laukumi, kuri tiek norobežoti no spēles zonas ar vārtu laukuma līnijām (saukta arī 6 m līnija).

1:5 Brīvmetiena līnija (saukta arī 9 m līnija) ir raustīta līnija, kas ir novilkta 3 m attālumā no vārtu laukuma līnijas.

1:6 7 m soda metiena līnija ir 1 m gara līnija, kas ir novilkta tieši paralēli vārtu līnijai 7 m attālumā no vārtu līnijas.

1:7 Vārtsarga robežlīnija ir 15 cm gara līnija, tā atrodas vārtu laukumā, 4 m attālumā paralēli vārtu līnijai.

1:8 Centra līnija savieno abu sānu līniju viduspunktus un dala spēles laukumu divās vienādās daļās.

1:9 Uz sānu līnijām 4,5 m attālumā uz katru pusi no centra ir maiņas zonas atzīmes. Tās ir 30 cm garumā un novilktas perpendikulāri sānu līnijai.


NOTEIKUMS NR.2

Spēles laiks, beigu signāls un minūtes pārtraukums

2:1 Normālais spēles laiks visām komandām, kurās spēlētāju vecums ir 16 gadi un vairāk, sastāv no 2 puslaikiem, pa 30 minūtēm katrs, un 10 minūšu pārtraukuma.

2:2 Papildlaiks handbolā tiek spēlēts 2 x 5 minūtes ar minūtes pārtraukumu starp puslaikiem. Ja vēl nav noskaidrots uzvarētājs, tad pēc 5 minūšu pārtraukuma vēlreiz tiek spēlēts papildlaiks 2 x 5 minūtes. Neizšķirta gadījumā notiek 7 m soda metienu izpilde. Pirmajā sērijā katra komanda izpilda 5 soda metienus, un, ja tad nav noteikts uzvarētājs, tad soda metienus turpina izpildīt pa vienam no katras komandas līdz pirmajai kļūdai.

2:3 Spēles laiks sākas ar tiesneša svilpes signālu, lai izpildītu sākuma metienu. Spēles laiks beidzas ar spēles tablo automātisko signālu.

2:4 Spēles laiks ir jāaptur obligāti:

a) Kad tiek piešķirts 2 min. noraidījums vai diskvalifikācija,

b) Komandai tiek piešķirts minūtes pārtraukums,

c) Kad ir signāls no laika tiesneša vai spēles delegāta,

d) Ja ir nepieciešamas konsultācijas starp spēles tiesnešiem.

2:5 Katra komanda ir tiesīga spēles laikā saņemt trīs minūtes pārtraukumus. Ne vairāk kā divus katrā puslaikā, un ne vairāk kā vienu spēles pēdējās piecās minūtēs. Tas neattiecas uz spēles papildlaiku.

Minūtes pārtraukumu drīkst piešķirt tikai tajā brīdī, kad attiecīgā komanda pārvalda bumbu.


NOTEIKUMS NR.3

Bumba

3:1 Bumbas svars un izmēri:

– 425-475 g un 58-60 cm vīriešu komandām;

– 325-375 g un 54-56 cm sieviešu komandām.

3:2 Katrai spēlei tiesneši izvēlas divas bumbas. Viena ir spēles bumba, bet otra ir rezerves bumba, kura tiek novietota pie sekretariāta galdiņa un nepieciešamības gadījumā pielietota spēlē.


NOTEIKUMS NR.4

Komanda, spēlētāju maiņas, formas tērpi

4:1 Komanda sastāv no 16 spēlētājiem, kuriem visiem ir jābūt ierakstītiem spēles protokolā. Vienlaicīgi laukumā atrodas ne vairāk kā 7 spēlētāji (6 laukuma spēlētāji + vārtsargs). Pārējie ir rezerves spēlētāji, un tiem jāatrodas uz rezervistu soliņu. Vārtsarga formas krāsai ir krasi jāatšķiras no pārējo spēlētāju un tiesnešu formas tērpu krāsas. Spēlei sākoties, komandā jābūt vismaz 5 spēlētājiem.

4:2 Komanda spēlei drīkst pieteikt 4 oficiālās personas. Viņiem visiem ir jābūt ierakstītiem spēles protokolā. Vienam no viņiem ir jābūt atzīmētam kā atbildīgajam komandas pārstāvim. Tikai šis cilvēks spēles laikā drīkst vērsties pie spēles tiesnešiem, sekretariāta vai spēles delegāta, kā arī pieprasīt komandai minūtes pārtraukumu.

4:3 Spēlētāju maiņas drīkst notikt neierobežotu reižu skaitu, jebkurā spēles laikā, bez pieteikšanās pie sekretariāta vai laika tiesneša. Spēlētāji, kuri izdara maiņu, ir tiesīgi to izdarīt tikai savas komandas maiņas zonā. Spēlētājam, kurš grib iziet laukumā, vispirms ir jāsagaida, kamēr kāds no viņa komandas biedriem pilnībā atstās laukumu, un tikai tad var iesaistīties spēlē.

4:4 Visas nepareizās spēlētāju maiņas tiek sodītas ar 2 min. noraidījumu vainīgajam spēlētājam. Ja vienlaicīgi vairāki spēlētāji izdara nepareizas spēlētāju maiņas, tad sodīts tiek tikai viens spēlētājs – tas, kurš pirmais nepareizi veicis šo nomaiņu.

Spēle turpinās ar brīvmetienu pretinieku komandas labā.

4:5 Komandas spēlētājiem jābūt vienādas krāsas un dizaina formas tērpiem. Vārtsargam ir jābūt krasi atšķirīgai formas krāsai no savas un pretinieku komandas spēlētājiem.

4:6 Spēlētāji nedrīkst spēles laikā valkāt bīstamus priekšmetus (ķēdītes, gredzenus, auskarus, pīrsingus u.c. lietas), kas varētu apdraudēt savu vai pretinieka veselības stāvokli.

Traumētie spēlētāji

4:7 Spēlētājam, kurš asiņo vai kuram formas tērps ir ar asinīm, nekavējoties jāatstāj laukums un šīs lietas jānovērš, pretējā gadījumā laukumā viņš nedrīkst atgriezties. Spēlētājs, kurš neievēro tiesneša aizrādījumu un ignorē šo noteikumu punktu, ir jāsoda par nesportisku uzvedību.

4:8 Traumas gadījumā, lai palīdzētu attiecīgajam spēlētājam, tiesneši var dot atļauju divām atbildīgajām personām ienākt laukumā. (Žesti Nr. 15 un 16)


NOTEIKUMS NR.5

Vārtsargs

Vārtsargam ir atļauts:

5:1 Skart bumbu ar jebkuru ķermeņa daļu, kad, aizsargājot vārtus, vārtsargs atrodas savā vārtu laukumā.

5:2 Vārtsargs drīkst brīvi pārvietoties ar bumbu rokās pa savu vārtu laukumu.

5:3 Vārtsargs drīkst atstāt vārtu laukumu bez bumbas un piedalīties spēlē; tiklīdz viņš atstāj vārtu laukumu, uz viņu attiecas visi tie paši noteikumi, kas ir minēti par spēlētājiem laukumā.

5:4 Vārtsargs drīkst iziet ārpus laukuma un spēlēt arī to bumbu, kuru viņš pats ir atvairījis, bet kura nav bijusi zem kontroles.

Vārtsargam ir aizliegts:

5:5 Aizsargājot vārtus, fiziski apdraudēt pretinieku.

5:6 Atstāt vārtu laukumu ar bumbu rokās.

5:7 Atrodoties savā vārtu laukumā, paņemt bumbu no spēles laukuma.

5:8 Atgriezties ar bumbu rokās savā vārtu laukumā no spēles laukuma.

5:9 Šķērsot 4 m vārtsarga robežlīniju 7 m soda metiena izpildes laikā.


NOTEIKUMS NR.6

Vārtu laukums

6:1 Vārtu laukumā drīkst atrasties un spēlēt vienīgi vārtsargs. Vārtu laukums skaitās neatļauti izmantots, ja kāds no laukuma spēlētājiem ar jebkuru ķermeņa daļu pieskaras tam (arī vārtu laukuma līnijai).

6:2 Kad laukuma spēlētājs ieiet vārtu laukumā, ir jāpiešķir attiecīgi metieni:

a) metiens no vārtiem, ja vārtu laukumā ieiet uzbrucējkomandas spēlētājs ar vai bez bumbas;

b) brīvmetiens, ja vārtu laukumā ieiet aizsardzības komandas spēlētājs un tas iegūst priekšrocības pret uzbrucēju, kuram nav reālas iespējas gūt vārtus;

c) 7 m soda metiens, ja vārtu laukumā ieiet aizsargs, kurš ar savu darbību iztraucē uzbrucējam reālu iespēju gūt vārtus.

6:3 Ieiešana vārtu laukumā netiek sodīta, ja:

a) spēlētājs ieiet vārtu laukumā pēc inerces – pēc izdarīta metiena vai pēc piespēles – un tas nerada priekšrocības pret pretinieku;

b) spēlētājs pēc saskares ar pretinieku ieiet vārtu laukumā un viņš ar to neiegūst priekšrocības.

6:4 Ja bumba tiek apzināti spēlēta atpakaļ vārtsargam, kurš atrodas vārtu laukumā, tad tas ir jāsoda ar brīvmetienu pretinieku komandas labā.


NOTEIKUMS NR.7

Spēle ar bumbu. Pasīva spēle

Ir atļauts spēlē ar bumbu:

7:1 Mest, tvert, apturēt, grūst vai sist bumbu, lietojot jebkuru ķermeņa daļu, izņemot kāju zem ceļgala.

7:2 Turēt bumbu rokās ne ilgāk kā 3 sekundes.

7:3 Spert ar bumbu rokās ne vairāk kā 3 soļus.

7:4 Stāvēt uz vietas vai kustēties, pareizi driblējot bumbu.

7:5 Pārlikt bumbu no vienas rokas otrā.

7:6 Drīkst spēlēt bumbu, sēžot, guļot vai krītot virsū bumbai.

Spēlē ar bumbu nav atļauts:

7:7 Spēlēt bumbu ar kāju zem ceļgala.

7:8 Ja spēlētājs ar bumbu, mēģinot apspēlēt pretinieku, ar vienu vai abām kājām izkāpj ārpus laukuma, tad šajā gadījumā ir jāseko brīvmetienam pretinieku komandas labā.

Pasīva spēle

7:9 Uzbrucēju komandai nav atļauts apzināti vilcināt laiku, tādējādi neradot nekādus draudus (metiens vai gājiens uz vārtiem) pretinieku vārtiem.

7:10 Kad šāda tendence tiek saskatīta, tiesneši komandu var brīdināt ar brīdinājuma signāla žestu par pasīvu spēli, kas ļauj komandai pārorientēt savu uzbrukumu un izvairīties no tūlītējas bumbas atņemšanas par pasīvu spēli.

7:11 Gadījumā, ja komandai bumba tiek atņemta par pasīvu spēli, tad spēle atsākas ar brīvmetienu pretinieku komandas labā no attiecīgās vietas, kur bumba atradusies spēles pārtraukšanas brīdī.


NOTEIKUMS NR.8

Saskare ar pretinieku un nesportiska rīcība

8:1 Atļautās darbības:

a) lietot atvērtu plaukstu , lai spēlētu bumbu prom no pretinieka;

b) lietot saliektas rokas, lai iekļautos ķermeniskā saskarē ar pretinieku, neļautu tam brīvi pārvietoties un apdraudēt vārtus;

c) lietot ķermeņa augšdaļu, lai bloķētu pretinieku cīņā par pozīciju.

Komentārs:

Bloķēšana – pretinieka aizkavēšana ieņemt pareizu un efektīvu pozīciju brīvajā laukuma vietā. Izpildot bloķēšanu, spēlētājam jābūt pasīvam, nedrīkst iegūt priekšrocības, lietojot rokas, kājas vai atgrūšanos ar ķermeni.

8:2 Neatļautās darbības:

a) nedrīkst izsist vai izraut bumbu no pretinieka rokām;

b) aizliegts bloķēt pretinieku ar rokām, kājām vai aktīvu ķermeņa augšdaļas darbību;

c) nedrīkst turēt, grūst, apķert pretinieku un raut aiz krekla;

d) aizliegts uzskriet vai uzlēkt virsū pretiniekam, tādā veidā gūstot priekšrocības pret pretinieku.

8:3 Pārkāpumi un darbības, kuras ir virzītas galvenokārt tikai uz pretinieka ķermeni, nevis bumbas iegūšanai, ir jāsoda ar progresīvo sodu. Tas nozīmē, ka pēc 7 m soda metiena vai brīvmetiena nozīmēšanas papildus ir jāsoda arī vainīgais spēlētājs ar personisko sodu (brīdinājums, 2 min. noraidījums vai diskvalifikācija).

8:4 Pārkāpumi, par kuriem uzreiz ir jāpiešķir 2 min. noraidījums:

a) pārkāpumi, kuri tiek izdarīti ar lielu intensitāti vai pret pretinieku, kurš pārvietojas ar lielu ātrumu;

b) pretinieka ilgstoša turēšana vai viņa noraušana uz grīdas;

c) pārkāpumi, kuri tiek virzīti pret pretinieka kaklu vai galvu;

d) spēcīgs sitiens pa roku spēlētājam, kurš izdara metienu pa vārtiem;

e) par apzinātu mēģinājumu izsist pretinieku no līdzsvara, kura dēļ var gūt traumu (ja rauj kāju pretiniekam, kurš izdara metienu lēcienā).

8:5 Pārkāpumi, par kuriem uzreiz jāpiešķir tiešā diskvalifikācija:

Visi pārkāpumi, kuru rezultātā spēlētājs bijis pakļauts riskam iegūt nopietnu traumu, ir jāsoda ar diskvalifikāciju.

a) koordinācijas zaudēšana pēc pagrūšanas vai raušanas aiz rokas, kuras rezultātā spēlētājs piezemējas veselībai bīstamā stāvoklī (uz muguras, uz galvas).

b) ļoti bīstamas darbības, kuras virzītas tieši pret pretinieka galvu vai kaklu.

Komentārs:

Arī pārkāpumi ar mazu fizisku iedarbību var novest pie sekām, kad spēlētājs var gūt nopietnu savainojumu. Tas visbiežāk notiek, kad spēlētājs izpilda kādu darbību lielā ātrumā vai izpilda metienu lēcienā.

Šis punkts attiecas arī uz gadījumiem, kad vārtsargs atstāj savu vārtu laukumu, lai pārtvertu bumbu. Vārtsargam jābūt atbildīgam par to , lai viņš bumbas pārtveršanas rezultātā izvairītos no saskares ar uzbrucēju. Ja šāda saskare tomēr notiek, tad vārtsargs ir nepārprotami jādiskvalificē.

Nesportiska uzvedība

8:6 Par nesportisku uzvedību laukumā vai ārpus tā spēlētājs ir jāsoda ar progresīvo sodu, bet nopietnas nesportiskas uzvedības gadījumā spēlētājs ir jādiskvalificē (nopietna nesportiska uzvedība tiek attiecināta arī uz tiem gadījumiem, kad spēlētājs, izpildot 7 m soda metienu vai brīvmetienu, apzināti met bumbu pa galvu vārtsargam vai aizsargam, kurš neatrodas kustībā).


NOTEIKUMS NR.9

Vārtu gūšana

9:1 Handbolā vārtus var ieskaitīt tikai tad, kad bumba pilnībā šķērsojusi vārtu līnijas plakni. Vārtus ieskaita (ar diviem svilpes signāliem un izmantojot žestu Nr.12) tas tiesnesis, kurš novietojies aiz gala līnijas. Vārti ir jāieskaita arī tad, ja aizsargs izdara pārkāpumu, bet bumba nokļūst vārtos. Vārtus nedrīkst ieskaitīt, ja tiesnesis, laika tiesnesis vai spēles komisārs ir devuši svilpes signālu, pirms bumba vēl nav šķērsojusi vārtu līniju.

Komentārs

Vārtu guvums ir jāieskaita visos tajos gadījumos, kad kāds nepiederīgs spēlei (piemēram, skatītājs) iztraucē bumbas nokļūšanu tukšos vārtos. Tiesnešiem jābūt pārliecinātiem, ka bumba 100% nonāktu vārtos, ja nebūtu šis pārkāpums.

9:2 Komanda, kura gūst vairāk vārtu, uzvar spēlē. Ja abas komandas gūst vienādu vārtu skaitu, tad spēle beidzas neizšķirti.


NOTEIKUMS NR.10

Sākuma metiens

10:1 Spēli ar sākuma metienu sāk tā komanda, kura pirmsspēles izlozē iegūst tiesības uz šo metienu, bet otro puslaiku ar sākuma metienu sāk pretējā komanda.

10:2 Pēc vārtu guvuma spēle atsākas ar sākuma metienu, kuru izpilda komanda, kas tikko zaudējusi vārtus.

10:3 Sākuma metiens ir jāizpilda no laukuma centra (ar 1,5 m attālumu uz katru sānu pusi) jebkurā virzienā pēc tiesneša svilpes signāla 3 sekunžu laikā. Spēlētājam, kurš izpilda sākuma metienu, ar vienu kāju jāuzkāpj uz centra līnijas, bet otru kāju drīkst novietot uz vai aiz centra līnijas. Šāda pozīcija spēlētājam jāsaglabā līdz brīdim, kad bumba atstāj metiena izpildītāja plaukstu.

Tās komandas, kura izpilda sākuma metienu, spēlētāji drīkst šķērsot centra līniju tajā brīdī, kad tiesnesis ir devis svilpes signālu par sākuma metiena izpildīšanu.

10:4 Sākoties spēlei vai spēles otrajam puslaikam, katras komandas spēlētājiem obligāti jāatrodas savā laukuma pusē.

Pēc vārtu guvuma savā laukuma pusē jāatrodas tikai tās komandas spēlētājiem, kura atsāks spēli ar sākuma metienu. Pretinieki var atrasties abās laukuma pusēs.

Abos gadījumos aizsardzības spēlētāji no sākuma metiena izpildītāja nedrīkst atrasties tuvāk kā 3 m attālumā.


NOTEIKUMS NR.11

Iemetiens

11:1 Iemetienu nozīmē visos tajos gadījumos, kad bumba pilnībā šķērsojusi sānu līniju vai bumbai pēdējais ir pieskāries aizsargs, kad tā šķērso gala līniju.

Iemetienu nozīmē arī tajos gadījumos, kad bumba skar griestus vai konstrukcijas virs laukuma.

11:2 Iemetiens ir jāizpilda bez tiesneša svilpes signāla tai komandai, no kuras pretiniekiem bumba atstājusi spēles laukumu.

11:3 Iemetiens ir jāizspēlē no tās vietas, kur bumba šķērsojusi sānu līniju, vai no laukuma stūra, ja bumba šķērsojusi gala līniju un pēdējais to skāris aizsargs.

11:4 Iemetiena izpildītājam jānovietojas tā, lai vismaz viena kāja tiktu novietota uz sānu līnijas. Otras kājas novietojums nav svarīgs – tā var būt novietota gan ārpus laukuma, gan laukuma iekšpusē, gan uz sānu līnijas. Šāda pozīcija spēlētājam jāsaglabā tik ilgi, kamēr bumba neatstāj metiena izpildītāja plaukstu.

11:5 Iemetiena izpildīšanas brīdī aizsardzības spēlētāji nedrīkst novietoties tuvāk kā 3 m. Iemetiens ir jāizpilda 3 sekunžu laikā.


NOTEIKUMS NR.12

Metiens no vārtiem

12:1 Metiens no vārtiem ir jānozīmē, ja:

a) uzbrucēju komandas spēlētājs apzināti ieiet vārtu laukumā vai, izdarot metienu pa vārtiem vai piespēli partnerim, atsperas no vārtu laukuma, tādā veidā gūstot priekšrocības pret pretinieku;

b) vārtsargs pēc atvairīta metiena iegūst bumbas kontroli, atrodoties vārtu laukumā, vai bumba apstājas uz grīdas vārtu laukumā;

c) bumba pēc metiena pa vārtiem šķērso gala līniju un pēdējais, kas to skāris, ir bijis uzbrucējs vai vārtsargs.

12:2 Metienu no vārtiem drīkst izpildīt tikai vārtsargs, atrodoties savā vārtu laukumā. Metienu izpilda bez tiesnešu svilpes signāla. Metiens no vārtiem skaitās izpildīts, kad vārtsarga mestā bumba pilnībā ir šķērsojusi vārtu laukuma līniju.


NOTEIKUMS NR.13

Brīvmetiens

13:1 Brīvmetienu piešķir:

a) ja uzbrucēju komanda pārkāpj noteikumus, tad spēle atsākas ar brīvmetienu pretinieku komandas labā no vietas, kur noticis pārkāpums;

b) ja aizsardzības komandas spēlētāji pārkāpj noteikumus un tiesneši aptur spēli, tad visos gadījumos, ja nav bijusi reāla iespēja gūt vārtus, ir jāpiešķir brīvmetiens uzbrucēju komandas labā.

13:2 Brīvmetienu izpilda no vietas, kur noticis pārkāpums, bez tiesneša svilpes signāla, 3 sekunžu laikā. Aizsardzības spēlētāji drīkst novietoties ne tuvāk kā 3 m attālumā.

Komentārs:

Ja noteikumus pārkāpuši aizsargi viņu laukuma pusē, vietā starp 6 m un 9 m līnijām, tad brīvmetienu vienmēr izpilda, uzbrucējiem novietojoties ārpus 9 m līnijas. Brīvmetiena izpildīšanas brīdī neviens no uzbrucējiem nedrīkst atrasties tuvāk par 9 m līniju.


NOTEIKUMS NR.14

7 m soda metiens

14:1 7m soda metiens ir jāpiešķir:

a) ja reāla iespēja gūt vārtus tiek iztraucēta jebkurā laukuma vietā un to izdara vai nu pretinieku komandas spēlētājs, vai oficiālā persona;

b) ja spēli pārtrauc spēlei neatbilstošs signāls brīdī, kad kādai no komandām ir bijusi reāla iespēja gūt vārtus;

c) reālu iespēju gūt vārtus iztraucē kāds nepiederošs spēlei (piemēram, skatītājs).

14:2 7m soda metiens ir jāizpilda kā tiešais metiens pa vārtiem pēc tiesneša svilpes signāla 3 sekunžu laikā.

14:3 Spēlētājam, kurš izpilda 7 m soda metienu, ir jānovietojas aiz soda metiena līnijas ne tālāk kā 1 m attālumā. Pēc tiesneša svilpes signāla 7 m soda metiena izpildītājs nedrīkst uzkāpt vai šķērsot soda metiena līniju, pirms bumba nav atstājusi viņa metiena roku.

14:4 7 m soda metiena izpildīšanas laikā pārējiem spēlētājiem (gan uzbrucējiem, gan aizsargiem) ir jāatrodas ārpus 9 m līnijas. To šķērsot drīkst tikai tad, kad bumba ir atstājusi 7 m soda metiena izpildītāja roku.

14:5 7 m soda metiens ir jāatkārto, ja vārtsargs metiena izpildīšanas brīdī, šķērso 4 m vārtsarga robežlīniju un bumba neieiet vārtos.


NOTEIKUMS NR.15

Galvenie nosacījumi, izpildot formālos metienus (sākuma metiens, iemetiens, metiens no vārtiem, brīvmetiens un 7 m soda metiens)

15:1 Izpildot šos metienus, galvenais nosacījums, lai spēlētājs būtu novietojies pareizā vietā un viņam rokā būtu bumba. Metiena izpildīšanas brīdī (izņemot metienu no vārtiem), spēlētāja vienai pēdas daļai jābūt saskarē ar zemi līdz brīdim, kamēr bumba nav atstājusi metiena izpildītāja plaukstu.

15:2 Metiens skaitās izpildīts, kad bumba ir pilnībā atstājusi metiena izpildītāja roku. Metiena izpildītājs nedrīkst atkārtoti pieskarties bumbai, pirms to nav skāris kāds cits spēlētājs vai pirms bumba nav trāpījusi pa vārtu stabu vai pārliktni.Izpildot visus šos metienus, metiena izpildītājs var arī izpildīt tiešo metienu pa vārtiem.

15:3 Tiesnešiem obligāti jādod svilpes signāls pirms sākuma metiena un 7 m soda metiena izpildīšanas. Iemetienu, metienu no vārtiem un brīvmetienu spēlētāji drīkst izspēlēt bez tiesneša svilpes signāla. Nepieciešamības gadījumā, ja spēlētājs vilcinās ar metiena izspēlēšanu, tiesnesis var dot svilpes signālu. Pēc svilpes signāla spēlētājam bumba ir jāizspēlē 3 sekunžu laikā. Ja metiens netiek izpildīts 3 sekunžu laikā, tad komanda zaudē bumbu un tā nonāk pretinieku rīcībā.


NOTEIKUMS NR.16

Spēlētāju sodi

Progresīvais sods – principā, tiesnešiem jāvērtē un jāsoda ar personīgo sodu tās spēlētāju darbības, kas virzītas galvenokārt vai vienīgi pret pretinieka ķermeni, nevis bumbas iegūšanai. Pamatā te ietilpst pārkāpumi, kas virzīti pret pretinieka ķermeni, proti, apķeršana, turēšana, grūšana, kājas aizlikšana priekšā vai pretinieka sišana.

16:1 Spēlētājus var brīdināt par nopietniem pārkāpumiem saskarē ar pretinieku vai par nesportisku uzvedību.

Komentāri:

Katrs spēlētājs drīkst saņemt ne vairāk kā vienu brīdinājumu (dzelteno kartīti), bet visa komanda kopumā drīkst saņemt ne vairāk kā 3 brīdinājumus (dzeltenās kartītes).

Spēlētājs, kurš jau ir bijis sodīts ar 2 min. noraidījumu, vēlāk vairs nedrīkst saņemt brīdinājumu (dzelteno kartīti).

Papildus ne vairāk kā vienu brīdinājumu (dzelteno kartīti) uz visiem drīkst saņemt komandas oficiālie pārstāvji.

16:2 Spēlētājus var sodīt arī ar 2 min. noraidījumiem:

a) spēlētājs ir obligāti jāsoda ar 2 min. noraidījumu, ja viņš ir veicis nepareizu spēlētāja maiņu;

b) spēlētājs ir obligāti jāsoda ar 2 min. noraidījumu, ja viņš atkārtoti izdara nopietnu pārkāpumu saskarē ar pretinieku un pirms tam jau viņš ir ticis brīdināts vai komandai jau ir piešķirti 3 brīdinājumi;

c) spēlētājs ir obligāti jāsoda ar 2 min. noraidījumu par atkārtotu nesportisku uzvedību un ja pirms tam jau viņš ir ticis brīdināts vai komandai jau ir piešķirti 3 brīdinājumi.

d) komandas oficiālais pārstāvis ir jāsoda ar 2 min. noraidījumu par atkārtotu nesportisku uzvedību un ja pirms tam jau viņš ir ticis brīdināts.

Komentāri:

Viens spēlētājs drīkst saņemt ne vairāk kā trīs 2 min. noraidījumus. Pēc trešā noraidījuma saņemšanas vainīgais spēlētājs tiek diskvalificēts.

Komandas oficiālie pārstāvji, visi kopā, drīkst saņemt ne vairāk kā vienu 2 min. noraidījumu. Nākamais pārkāpums ir jāsoda ar diskvalifikācijas piešķiršanu.

16:3 Spēlētājus var sodīt arī ar diskvalifikāciju (sarkanā kartīte):

a) spēlētājs ir jādiskvalificē, ja viņš saņem trešo 2 min. noraidījumu;

b) spēlētājs ir jādiskvalificē, ja viņš ir vainojams nopietnā saskarē ar pretinieku, kuras rezultātā spēlētājs var gūt traumu;

c) spēlētājs ir jādiskvalificē, ja viņš ir vainojams nopietnā nesportiskā uzvedībā uz laukuma vai ārpus tā.


NOTEIKUMS NR.17

Tiesneši

17:1 Spēli uz laukuma tiesā divi tiesneši ar pilnīgi vienādām funkcijām. Viņiem palīdz sekretārs un laika tiesnesis, kuri abi atrodas laukuma malā pie galdiņa.

17:2 Tiesneši pirms spēles ir atbildīgi par laukuma, vārtu un bumbas atbilstību noteiktajiem kritērijiem.

17:3 Tiesneši ir atbildīgi par spēlētāju formas un formas krāsas atbilstību noteiktajiem kritērijiem.

17:4 Pirms spēles tiesneši veic izlozi, lai noskaidrotu, kura komanda sāks spēli ar sākuma metienu un kurā laukuma pusē izvietosies katra no komandām, pirmajam puslaikam sākoties.


NOTEIKUMS NR.18

Sekretārs un laika tiesnesis

18:1 Sekretārs ir atbildīgs par spēles protokola pareizu aizpildi spēles laikā un protokola noformēšanu gala variantā pēc spēles.

18:2 Laika tiesnesis ir atbildīgs par spēles laika kontroli, par spēles laika apturēšanu, palaišanu un noraidīto spēlētāju soda laika kontroli.

Tiesnešu žesti

1. Ieiešana vārtu laukumā

2. Nepareizs dribls

3. Nostaigāts, 3 sekunžu kļūda

4. Apķeršana, turēšana, grūšana

5. Sišana

6. Uzbrucēja kļūda

7. Iemetiens (virziens)

8. Metiens no vārtiem

9. Brīvmetiens (virziens)

10. 3 m distance

11. Pasīva spēle

12. Vārtu guvums

13. Brīdinājums (dzeltenā kartiņa); Diskvalifikācija (sarkanā kartiņa)

14. 2 min. noraidījums

15. Laika apturēšana

16. Atļauja ienākt laukumā 2 personām, kad ir apturēts spēles laiks

17. Brīdinājuma signāls par pasīvu spēli