Kopsapulces

2021. gada 23. septembris, plkst. 16:00

2021. gada 18. jūnijs, plkst. 16:00:

2021. gada 6. augusts , Rīgā, pulkst. 16.00 (kopsapulces protokols)

2021. gada 14. jūlijs , Rīgā, pulkst. 16.10 (kopsapulces protokols)