LHF Biedri

Persona, kas vēlas kļūt par LHF biedru, iesniedz LHF ģenerālsekretāram motivācijas vēstuli un dokumentus, kas apliecina personas plānoto ieguldījumu handbola attīstībā, kā arī citus Biedrības ģenerālsekretāra pieprasītos dokumentus (skatīt - iesniegums ). Iesniedzamo dokumentu oriģinālus jānosūta uz info@handball.lv ar drošu elektronisko parakstu vai jānodod Latvijas Handbola federācijas sekretariātam. Lēmumu par personas uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (LHF Statūti).

LHF biedram ir pienākums iepazīties ar Latvijas Handbola federācijas STATŪTIEM.