Biedri

Persona, kas vēlas kļūt par LHF biedru, iesniedz LHF ģenerālsekretāram motivācijas vēstuli un dokumentus, kas apliecina personas plānoto ieguldījumu handbola attīstībā, kā arī citus Biedrības ģenerālsekretāra pieprasītos dokumentus (skatīt – iesniegums ). Iesniedzamo dokumentu oriģinālus jānosūta uz info@handball.lv ar drošu elektronisko parakstu vai jānodod Latvijas Handbola federācijas sekretariātam. Lēmumu par personas uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (LHF Statūti).

LHF biedram ir pienākums iepazīties ar Latvijas Handbola federācijas STATŪTIEM.

Nr.p.k.Biedra (juridiskās personas) oficiālais reģistrētais nosaukumsVienotais reģ. nr. 
1.Aizkraukles novada Sporta skola40900012859
2.Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”90011631289
3.Dobeles Sporta skola40900021724
4.Handbola Klubs ”CELTNIEKS”40008201326
5.Handbola klubs ”OGRE”40008147585
6.Handbola klubs ”RPI”40008266854
7.Inčukalna novada pašvaldība90000068337
8.Jēkabpils Sporta skola40900011139
9.Jūrmalas Sporta skola90009249367
10.Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta klubs50008022741
11.Lejaskurzemes Sports40008141027
12.Liepājas rajona Sporta skola40900021404
13.Ludzas novada Sporta skola40900013820
14.Murjāņu Sporta ģimnāzija90000082152
15.Ogres novada Sporta centrs40900021870
16.Olaines novada pašvaldības iestāde „Olaines sporta centrs”90009232498
17.Rīgas 72. vidusskola50900010101
18.RTU Sporta biedrība40008023444
19.Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāde “Salaspils sporta skola”90001262831
20.Sporta klubs ‘’SKRĪVERI’’40008096503
21.Sporta klubs ”JŪRMALAS SPORTS”40008037336
22.Sporta klubs ”LATGOLS”40008025248
23.Sporta klubs ”REIR DOBELE”40008096486
24.Stopiņu novada dome90000067986
25.Tērvetes novada dome90001465562
26.Zemgales reģionālais Handbola klubs40008027588
27.“VS Sports”40008199089

Informācija atjaunota 19.02.2021.