Biedri

Persona, kas vēlas kļūt par LHF biedru, iesniedz LHF ģenerālsekretāram motivācijas vēstuli un dokumentus, kas apliecina personas plānoto ieguldījumu handbola attīstībā, kā arī citus Biedrības ģenerālsekretāra pieprasītos dokumentus (skatīt – iesniegums ). Iesniedzamo dokumentu oriģinālus jānosūta uz info@handball.lv ar drošu elektronisko parakstu vai jānodod Latvijas Handbola federācijas sekretariātam. Lēmumu par personas uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (LHF Statūti).

LHF biedram ir pienākums iepazīties ar Latvijas Handbola federācijas STATŪTIEM.

Nr.p.k.Biedra (juridiskās personas) oficiālais reģistrētais nosaukumsVienotais reģ. nr. 
1.Aizkraukles novada Sporta skola40900012859
2.Dobeles Sporta skola40900021724
3.Handbola Klubs ”CELTNIEKS”40008201326
4.Handbola klubs ”OGRE”40008147585
5.Handbola klubs ”RPI”40008266854
6.IKSD Rīgas Rīnūžu vidusskola90011524360
7.Inčukalna novada pašvaldība90000068337
8.Intrasport40008256860
9.Jēkabpils Sporta skola40900011139
10.Jūrmalas Sporta skola90009249367
11.Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta klubs50008022741
12.Lejaskurzemes Sports40008141027
13.Dienvidkurzemes Sporta skola90000058625
14.Ludzas novada Sporta skola40900013820
15.Murjāņu Sporta ģimnāzija90000082152
16.Ogres novada Sporta centrs40900021870
17.Olaines novada pašvaldības iestāde „Olaines sporta centrs”90009232498
18.Rīgas 72. vidusskola50900010101
19.RTU Sporta biedrība40008023444
20.Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāde “Salaspils sporta skola”90001262831
21.SIA Bērnu un jauniešu aģentūra ”DAFNE”40003924085
22.Sporta klubs ‘’SKRĪVERI’’40008096503
23.Sporta klubs ”JŪRMALAS SPORTS”40008037336
24.Sporta klubs ”LATGOLS”40008025248
25.Sporta klubs ”REIR DOBELE”40008096486
26.Stopiņu novada dome90000067986
27.Tērvetes novada dome90001465562
28.Zemgales reģionālais Handbola klubs40008027588
29.“VS Sports”40008199089

Informācija atjaunota 24.08.2021.