Virslīga sievietēm

2021./2022. season

27.11.2021 15:00
Virslīga sievietēm
Jēkabpils
Tiesneši:
Ieva Lapsa
Aleksandrs Skorohodovs
Inspektors:
Rometa Jukša
missed shot
29:28
LAT 2004 - pieprasīts pārtraukums ()
29:28
missed shot
Ilvija Buivide
Sandra Brikmane
goal
29:28
28:28
7m goal
Agnese Virubka
Vitnija Paula Krodziniece
goal
28:27
27:27
goal
Ilvija Buivide
27:26
goal
Andija Peļņa
REIR / Dobele SS - pieprasīts pārtraukums ()
Sandra Brikmane
goal
27:25
26:25
goal
Asnate Egle
Kristīne Radzeviča
missed shot
26:24
26:24
goal
Letīcija Veinberga
26:23
missed shot
Andija Peļņa
Linda Kaņepe
goal
26:23
Frīda Binduka
missed shot
25:23
25:23
goal
Andija Peļņa
Frīda Binduka
goal
25:22
LAT 2004 - pieprasīts pārtraukums ()
24:22
missed shot
Ilvija Buivide
Sandra Brikmane
goal
24:22
Frīda Binduka
goal
23:22
22:22
goal
Asnate Egle
Linda Kaņepe
missed shot
22:21
22:21
missed shot
Andija Peļņa
Sandra Brikmane
2min suspension
22:21
Frīda Binduka
missed shot
22:21
22:21
goal
Ilvija Buivide
22:20
goal
Agnese Virubka
Linda Kaņepe
missed shot
22:19
22:19
goal
Andija Peļņa
REIR / Dobele SS - pieprasīts pārtraukums ()
22:18
missed shot
Ilvija Buivide
Sandra Brikmane
missed shot
22:18
22:18
goal
Asnate Egle
Renāte Ozola
goal
22:17
Sandra Brikmane
missed shot
21:17
21:17
missed shot
Kristiāna Blažēvica
21:17
missed 7m goal
Agnese Virubka
Vitnija Paula Krodziniece
goal
21:17
20:17
7m goal
Agnese Virubka
20:16
goal
Agnese Virubka
Sandra Brikmane
missed shot
20:15
20:15
7m goal
Agnese Virubka
Rometa Jukša
missed shot
20:14
20:14
goal
Agnese Virubka
Vitnija Paula Krodziniece
goal
20:13
19:13
missed shot
Agnese Virubka
Sandra Brikmane
goal
19:13
18:13
goal
Ilvija Buivide
Vitnija Paula Krodziniece
goal
18:12
17:12
missed shot
Kristiāna Blažēvica
Linda Kaņepe
goal
17:12
16:12
missed shot
Valērija Zarovska
Linda Kaņepe
goal
16:12
15:12
missed shot
Agnese Virubka
Sandra Brikmane
missed shot
15:12
15:12
goal
Valērija Zarovska
Vitnija Paula Krodziniece
goal
15:11
14:11
missed shot
Kristiāna Blažēvica
14:11
7m goal
Agnese Virubka
Linda Kaņepe
missed shot
14:10
Kristīne Radzeviča
goal
14:10
13:10
missed shot
Ilvija Buivide
Railija Ragaine
missed shot
13:10
13:10
goal
Letīcija Veinberga
Vitnija Paula Krodziniece
goal
13:9
12:9
missed shot
Letīcija Veinberga
12:9
missed shot
Letīcija Veinberga
12:9
missed shot
Valērija Zarovska
Sandra Brikmane
goal
12:9
11:9
goal
Līva Piterniece
Rometa Jukša
missed shot
11:8
Vitnija Paula Krodziniece
goal
11:8
10:8
missed shot
Agnese Virubka
10:8
missed shot
Kristiāna Blažēvica
Sandra Brikmane
goal
10:8
Vitnija Paula Krodziniece
goal
9:8
8:8
goal
Andija Peļņa
Rometa Jukša
missed shot
8:7
8:7
missed shot
Kristiāna Blažēvica
LAT 2004 - pieprasīts pārtraukums ()
8:7
missed shot
Andija Peļņa
Rometa Jukša
goal
8:7
7:7
goal
Letīcija Veinberga
Sandra Brikmane
2min suspension
7:7
Linda Kaņepe
missed shot
7:6
7:6
goal
Andija Peļņa
REIR / Dobele SS - pieprasīts pārtraukums ()
7:5
missed shot
Asnate Egle
Rometa Jukša
missed shot
7:5
7:5
goal
Ilvija Buivide
Sandra Brikmane
goal
7:4
6:4
missed shot
Andija Peļņa
6:4
missed shot
Agnese Virubka
Rometa Jukša
goal
6:4
5:4
missed shot
Kristiāna Blažēvica
Frīda Binduka
missed shot
5:4
5:4
missed shot
Valērija Zarovska
Rometa Jukša
missed shot
5:4
5:4
missed shot
Valērija Zarovska
Linda Kaņepe
goal
5:4
4:4
missed shot
Ilvija Buivide
4:4
7m goal
Agnese Virubka
4:3
goal
Asnate Egle
Sandra Brikmane
7m goal
4:2
Frīda Binduka
missed shot
3:2
3:2
missed shot
Valērija Zarovska
Vitnija Paula Krodziniece
goal
3:2
2:2
goal
Agnese Virubka
2:1
missed shot
Kristiāna Blažēvica
2:1
missed shot
Agnese Virubka
Kristīne Radzeviča
goal
2:1
1:1
missed shot
Ilvija Buivide
Sandra Brikmane
missed shot
1:1
1:1
goal
Letīcija Veinberga
Linda Kaņepe
goal
1:0
M V SM B N D
4 Kristīne Radzeviča 3 2
7 Renāte Ozola 1 1
9 Sandra Brikmane 13 8 1 / 1 2
10 Agnija Straume
11 Vitnija Paula Krodziniece 9 9
16 Melānija Estere Ancāne
17 Rometa Jukša 8 2
19 Linda Kaņepe 9 5
20 Railija Ragaine 1
24 Katrīna Kozloviča
25 Frīda Binduka 6 2
Pārstāvji
A Vita Brikmane
B Lāsma Mičule
M V SM B N D
1 Laura Hansone
4 Asnate Egle 5 4
7 Letīcija Veinberga 6 4
13 Ilvija Buivide 10 4
17 Valērija Zarovska 6 1
24 Andija Peļņa 9 5
26 Katrīna Koņušeka
88 Kristiāna Blažēvica 7
96 Agnese Virubka 15 9 6 / 5
99 Līva Piterniece 1 1
Pārstāvji
A Larisa Veinberga